دوستان عزیزم

سلام

تصمیم گرفتم برای شما یه فیلم تعاملی با موضوع مفهوم کسر بسازم، ببینم می تونین به سئوالات داخل فیلم پاسخ صحیح بدید؟

ضمنا از زحمات معلم عزیزم سرکارخانم امینی و سرکارخانم مومنی تشکر می کنم

دوستدار شما – سیدعلیرضا حسینی