آرزوی موفقیت داریم
برای دوست عزیزمون
محمدحسین نصیری(کلاس هشتم دو)
که این شب ها مشغول اجرای نمایش طنز
آقاقلی، حاکم شهر بغلی
در “آمفی تئاتر هنرستان هنرهای زیبا”ست.