برترین های علمی هشتم دو

برترین های علمی کلاس هشتم دو در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مانی مظاهری:19.86 معین شاهمرادی:20 علی اکبر عطایی:19.57 امیر عباس باقری نسب:19.86 حسین بیگ زاده::19.43 محمد مهدی الیاسی:19.29 نوید تقی پور:19.71 عباس شمسیان:19.79 محمد جواد محسنی:19.50 علی نیکبخت:19.86

برترین های علمی نهم یک

برترین های علمی کلاس نهم یک در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ محسن میرزایی:19.86 دانیال محمدی:19.93 امیرحسین فقیهی نیا:19.93 یونس نادی:19.93 امیرحسین رنجبر:19.64 محمد هادی شریفی:19.71 علی رفیعی:20 مهدیار امین زاده:19.71

برترین های علمی نهم دو

برترین های علمی کلاس نهم دو در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ محمد سروش فتاحی:19.87 محمدرضا بیگ زاده:19 مهدی صالحی:19.79 سینا معینی:20 متین دهقانی:20 محمد کمالی:20 سید محمدرضا حجازی:20 محمد جواد خیر خواه:19.79 امیرحسین عظیمی:19.57 علی اصغر تقیان:19.79