برترین های علمی هشتم دو

برترین های علمی کلاس هشتم دو در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مانی مظاهری:19.86 معین شاهمرادی:20 علی اکبر عطایی:19.57 امیر عباس باقری نسب:19.86 حسین بیگ زاده::19.43 محمد مهدی الیاسی:19.29 نوید تقی پور:19.71 عباس شمسیان:19.79 محمد جواد محسنی:19.50 علی نیکبخت:19.86