معرفی طرح ویژه یادگیری معکوس

جلسه معرفی طرح ویژه یادگیری معکوس ویژه والدین و دانش آموزان پایه هفتم شنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۹ صبح